ГУО «Средняя школа №11 г. Борисова»
телефон: 96 85 15
222120 г. Борисов, ул. Энгельса, 54 А

ЗНАКОМЬТЕСЬ! МОЙ БОРИСОВ!

                                             ДАРАГАЯ БЕЛАРУСЬ

Слаўлю я свой край любімы,
Незгасальную зару.
Як ты сэрцу майму міла,
Дарагая Беларусь!

Залацістыя прасторы,
Незлічона ясных зор,
Рэкі ціхія, азёры,
Галасісты шумны бор!

Ты нас ласкай атуліла,
I я ў шчасці гавару:
Як ты сэрцу майму міла,
Дарагая Беларусь!

Не магло мне і прысніцца,
Як ты, родная, ўзрасла.
Паглядзі, твая сталіца,
Быццам казка, расцвіла.

Наша радасць, наша сіла,
Дзе для ўдзякі слоў збяру?
Як ты сэрцу майму міла,
Дарагая Беларусь!

                                          Пятрусь Броўка